دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • شورای عالی مرکز
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • واحد توانمند سازی
  • کارشناسان
  • همکاران مرکز تحقیقات
  • هسته های پژوهشی


معاون پژوهشی مرکز


کمیته نشر
کمیته اخلاق در پژوهش

مسئول آموزش و توانمند سازی

اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه اعضای مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت به عنوان کتب مرجع وزارت بهداشت در آزمون سراسری 97 اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه اعضای مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت به عنوان کتب مرجع وزارت بهداشت در آزمون سراسری 97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ | 
بسمه تعالی
 

بنابر اعلام مرکز آزمون وزارت بهداشت و درمان 6 عنوان کتب تالیف و ترجمه ای آقای دکتر فربدعبادی فردآذرودکترعزیزرضاپوراعضای

مرکزتحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت به عنوان رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد رشته های اقتصادبهداشت،مدیریت خدمات

بهداشت و درمان و ارزیابی فن آوری سلامت اعلام شده است.- اصول خدمات بهداشتی - تالیف :دکتر فربد عبادی فرد آذرودکترعزیز رضاپور

- مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان - تالیف:
دکتر فربد فرد عبادی آذرودکترعزیز رضاپور

- اقتصاد مراقبت سلامت - تالیف:دکتر فربد عبادی فرد آذرودکترعزیز رضاپور

- مدیریت خدمات سلامت - ترجمه:دکتر فربد عبادی فرد آذر،دکترعزیز رضاپور،آقای سعید باقری و خانم نگار یوسف زاده

- مدیریت بهداشت و درمان - تالیف:دکتر سعید آصف زاده و دکتر عزیز رضاپور

- برنامه ریزی بهداشت و درمان - تالیف:دکتر سعید آصف زاده و دکتر عزیز رضاپور
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 844 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر