پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • درباره مرکز
 • شورای عالی مرکز
 • ریاست
 • معاونت پژوهشی
 • کارشناسان
 • همکاران مرکز تحقیقات
 • هسته های پژوهشی


کمیته نشر
کمیته اخلاق در پژوهش

مسئول آموزش و توانمند سازی


 


 

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

افتخار آفرینی پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

کسب دیپلم افتخار و مدال طلای تیمی جشنواره اختراعات جهانی توسط پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

چاپ کتاب "آینده نگاری فناوری اطلاعات سلامت " در مرکز تحقیقات

چاپ کتاب "آینده نگاری فناوری اطلاعات سلامت " در مرکز تحقیقات  ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

چاپ کتاب " دانشگاه های هزاره سوم فرصت ها و چالشها" در مرکز تحقیقات

چاپ کتاب " دانشگاه های هزاره سوم فرصت ها و چالشها" در مرکز تحقیقات ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

چاپ کتاب آموزش و ارتباط موثر با استفاده از تکنیک های تئاتر در مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

چاپ کتاب آموزش و ارتباط موثر با استفاده از تکنیک های تئاتر  در مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

تدوین کتابچه

تدوین کتابچه"راهنمای دانشگاه نسل سوم"توسط مرکز تحقیقات ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

کارگاه پروتکل نویسی

برگزاری کارگاه پروتکل نویسی در مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه مرور سیستماتیک

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک در مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه استراتژی جستجو

برگزاری کارگاه استراتژی جستجو در مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران بیمارستان های مستقل

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران بیمارستان های مستقل ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه های ثبت و کدگذاری صحیح خدمات

برگزاری کارگاه های ثبت و کدگذاری صحیح خدمات ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

سمینار هفتم مرداد ماه

سمینار "تصمیمات استراتژیک کارآفرینان و پیامدهای آن (با تکیه بر مدل کارآفرینی ناب)" ارائه شده توسط دکتر پوریا درنی همدانی ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷

اولین جلسه شبکه پژوهشی سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولین جلسه شبکه پژوهشی سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۹۷/۸/۲۹ برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

نشست مرکز تحقیقات و معاون محترم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشست مرکز تحقیقات و معاون محترم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

نشست مرکز تحقیقات و کارشناسان اقتصاد درمان معاونت درمان

نشست مرکز تحقیقات و کارشناسان اقتصاد درمان معاونت درمان  ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

نشست مرکز تحقیقات و معاون محترم غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشست مرکز تحقیقات و معاون محترم غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران ..

ادامه...
مقالات Hot Topics در زمینه ی مدیریت و اقتصاد سلامت:

 

 

 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم