دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • شورای عالی مرکز
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • واحد توانمند سازی
  • کارشناسان
  • همکاران مرکز تحقیقات
  • هسته های پژوهشی


معاون پژوهشی مرکز


کمیته نشر
کمیته اخلاق در پژوهش

مسئول آموزش و توانمند سازی

بایگانی بخش اخبار پژوهشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,679 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران بیمارستان های مستقل

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران بیمارستان های مستقل

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های ثبت و کدگذاری صحیح خدمات

برگزاری کارگاه های ثبت و کدگذاری صحیح خدمات

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های ارزیابی فنی - بازرگانی پیمانکاران

برگزاری کارگاه های ارزیابی فنی - بازرگانی پیمانکاران برای اعضای کمیته فنی - بازرگانی بیمارستان های مستقل

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات عامل مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری کارگاه های  توانمند سازی اعضای هیات عامل مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی با موضوع بلایا

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی با موضوع بلایا

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی

برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ -

تداوم برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران

تداوم برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران سال 1396

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

تداوم برگزاری گارگاه های توانمند سازی مدیران دانشگاه

تداوم برگزاری گارگاه های آموزشی توانمند سازی مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396

img_yw_news
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ -

برگزاری دوره دوم کارگاه های توانمندسازی مدیران دانشگاه

برگزاری دومین دوره کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی مدیران پایه و میانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395