مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت- اخبار کارگاهها و دوره ها
برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران بیمارستان های مستقل برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران بیمارستان های مستقل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | 

بسمه تعالی 

 کارگاه توانمند سازی مدیران بیمارستان های مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران  که از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۷ الی ۹۷/۱۲/۱۳، در سالن مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در حال برگزاری می باشد .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=205.43128.78789.fa
برگشت به اصل مطلب