تاریخچه مرکز

 

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت با کسب موافقت اصولی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت عنوان "مرکز تحقیقات علوم

مدیریت و اقتصاد سلامت" کار خود را آغاز کرد. در سال 1393 اقدام به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی ( PhD  by Research ) کرد. این مرکز در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ موفق

به دریافت موافقت قطعی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی شد. با تاسیس پژوهشکده مدیریت سلامت در اردیبهشت ماه سال 1399 مرکز تحقیقات علوم مدیریت و

اقتصاد سلامت تحت پوششپژوهشکده مدیریت سلامت قرار گرفت. 

 

 

اصل نامه‌های وزارت بهداشت مبنی بر اعلام موافقت با مصوب قطعی و اصولی مرکز

 

 

Template settings