دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • شورای عالی مرکز
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • کارشناسان
  • همکاران مرکز تحقیقات
  • هسته های پژوهشی


کمیته نشر
کمیته اخلاق در پژوهش

مسئول آموزش و توانمند سازی

معرفی افراد


آقای دکتر عزیز رضاپور
مسئول هسته پژوهشی اقتصاد بیماری های قلبی و عروقی

خانم دکتر مرجان حاج احمدی پور
دستیار هسته پژوهشی اقتصاد بیماری های قلبی و عروقی

خانم دکتر سودابه وطن خواه
مسئول هسته پژوهشی اقتصاد و سیاستگذاری مراقبت های سلامت سالمندی

آقای دکتر جلال عربلو
دستیار هسته پژوهشی اقتصاد و سیاستگذاری مراقبت های سلامت سالمندی

آقای دکتر وحید علی پور
مسئول هسته پژوهشی اقتصاد سرطان

خانم دکتر شاندیز مصلحی
دستیار هسته پژوهشی اقتصاد سرطان

خانم دکتر نجمه مرادی
مسئول هسته پژوهشی مدیریت هزینه و درآمد در نظام سلامت

آقای دکتر علی سرابی آسیابر
دستیار هسته پژوهشی مدیریت هزینه و درآمد در نظام سلامت

آقای دکتر مهدی حسین زاده
مسئول هسته پژوهشی اقتصاد سلامت الکترونیک و سلامت همراه

آقای دکتر عسگر آقایی هشجین
دستیار هسته پژوهشی اقتصاد سلامت الکترونیک و سلامت همراه

خانم دکتر پوران رئیسی دهکردی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر حمید پور اصغری
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

خانم دکتر هاله آیت اللهی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر آیدین آرین خصال
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر مرتضی منصوریان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر سعید باقری
پژوهشگر مرکز تحقیقات


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها